Listor / Grundämnen / Francium

Francium

Atomnummer: 87 [Länk]
Atomvikt: 223.0197 u
Beteckning: Fr [Länk]
Elektronkonfiguration: [Rn]7s¹ [Länk]
Engelska: Francium [Länk]
Kokpunkt: 950 K [Länk]
Smältpunkt: 300 K [Länk]