Fråga:

Vilket atomnummer har Francium?

Svar:

87

Listor / Grundämnen / Francium / Atomnummer