Fråga:

Vilken kokpunkt har Francium?

Svar:

950 K

Listor / Grundämnen / Francium / Kokpunkt