Fråga:

Vilket atomnummer har Aktinium?

Svar:

89

Listor / Grundämnen / Aktinium / Atomnummer