Fråga:

Vad har Aktinium för beteckning?

Svar:

Ac

Listor / Grundämnen / Aktinium / Beteckning