Fråga:

Vad heter Aktinium på engelska?

Svar:

Actinium

Listor / Grundämnen / Aktinium / Engelska