Fråga:

Vilken kokpunkt har Aktinium?

Svar:

3470 K

Listor / Grundämnen / Aktinium / Kokpunkt