Fråga:

Vilken smältpunkt har Aktinium?

Svar:

1320 K

Listor / Grundämnen / Aktinium / Smältpunkt