Fråga:

Vilket atomnummer har Fluor?

Svar:

9

Listor / Grundämnen / Fluor / Atomnummer