Fråga:

Vad har Fluor för beteckning?

Svar:

F

Listor / Grundämnen / Fluor / Beteckning