Fråga:

Vilken kokpunkt har Fluor?

Svar:

85.01 K

Listor / Grundämnen / Fluor / Kokpunkt