Fråga:

Vilken smältpunkt har Fluor?

Svar:

53.53 K

Listor / Grundämnen / Fluor / Smältpunkt