Listor / Grundämnen / Americium

Americium

Atomnummer: 95 [Länk]
Atomradie: 173
Atomvikt: 243.0614 u
Beteckning: Am [Länk]
Densitet: 13.67 [Länk]
Elektronkonfiguration: [Rn]5f6d7s² [Länk]
Engelska: Americium [Länk]
Kokpunkt: 2880 K [Länk]
Smältpunkt: 1267 K [Länk]