Fråga:

Vilket atomnummer har Americium?

Svar:

95

Listor / Grundämnen / Americium / Atomnummer