Fråga:

Vad har Americium för beteckning?

Svar:

Am

Listor / Grundämnen / Americium / Beteckning