Fråga:

Vad heter Americium på engelska?

Svar:

Americium

Listor / Grundämnen / Americium / Engelska