Fråga:

Vilken kokpunkt har Americium?

Svar:

2880 K

Listor / Grundämnen / Americium / Kokpunkt