Fråga:

Vilken smältpunkt har Americium?

Svar:

1267 K

Listor / Grundämnen / Americium / Smältpunkt