Listor / Grundämnen / Curium

Curium

Atomnummer: 96 [Länk]
Atomradie: 299
Atomvikt: 247.0703 u
Beteckning: Cm [Länk]
Densitet: 13.51 [Länk]
Elektronkonfiguration: [Rn]5f6d¹7s² [Länk]
Engelska: Curium [Länk]
Smältpunkt: 1340 K [Länk]

Avvikande statistik:
Atomradie är högst av alla Grundämnen