Fråga:

Vilket atomnummer har Berkelium?

Svar:

97

Listor / Grundämnen / Berkelium / Atomnummer