Fråga:

Vilken densitet har Berkelium?

Svar:

13.25

Listor / Grundämnen / Berkelium / Densitet