Fråga:

Vilket atomnummer har Californium?

Svar:

98

Listor / Grundämnen / Californium / Atomnummer