Fråga:

Vad har Californium för beteckning?

Svar:

Cf

Listor / Grundämnen / Californium / Beteckning