Fråga:

Vilken densitet har Californium?

Svar:

15.1

Listor / Grundämnen / Californium / Densitet