Fråga:

Vad heter Californium på engelska?

Svar:

Californium

Listor / Grundämnen / Californium / Engelska