Fråga:

Vilken smältpunkt har Californium?

Svar:

900 K

Listor / Grundämnen / Californium / Smältpunkt