Listor / Lagar

Lagar

Lagar, förordningar och andra regler från regeringskansliets rättsdatabas.

Sortera och sök: Namn Beskrivning Regeltyp SFS-nummer

1 2 3 4 5 91

Lag
2022:98
Förordning om statligt stöd till åtgärder för efterbehandling av föroreningsskador
2022:964
Lag om företagsrekonstruktion
2022:96
Förordning om upphävande av Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter (NUTFS 2001:1
2022:959
Förordning med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen
2022:948
Lag med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen
2022:945
Tillkännagivande av Ålands anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012
2022:926
Lag om behandling av personuppgifter i idrottens antidopningsarbete
2022:913
Lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
2022:903
Förordning om registrering av idéburna organisationer
2022:900
Lag om registrering av idéburna organisationer
2022:857
Förordning om omställningsstudiestöd
2022:856
Lag om omställningsstudiestöd
2022:852
Förordning om grundläggande omställnings- och kompetensstöd
2022:850
Lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd
2022:818
Lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
2022:812
Förordning om förmedlingsinsatser
2022:811
Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen
2022:807
Förordning om statlig ersättning för arbete i etableringsjobb
2022:798
Lag om kvarglömd eller borttappad egendom vid transport med tåg, spårvagn, tunnelbana, buss eller fartyg
2022:795
Växtskyddsförordning
2022:782
Förordning om elektroniska vägtullssystem
2022:764
Förordning med instruktion för Fondtorgsnämnden
2022:760
Lag om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg
2022:759
Lag om Fondtorgsnämnden
2022:747
Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter
2022:739
Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter
2022:733
Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om Ecris-TCN
2022:725
Växtskyddslag
2022:722
Förordning om statsbidrag för visst våldsförebyggande arbete
2022:701
Förordning om särskild kontroll av vissa utlänningar
2022:700
Lag om särskild kontroll av vissa utlänningar
2022:70
Lag om rapportering av betalningstider
2022:666
Terroristbrottslag
2022:66
Lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket
2022:658
Tillkännagivande enligt marknadsföringslagen (2008:486
2022:65
Tillkännagivande av de EU-förordningar som lagen (1994:1708
2022:629
Lag om proportionella val i kommuner och regioner
2022:625
Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s bevisupptagningsförordning
2022:620
Förordning om finansiell information i brottsbekämpningen
2022:613
Lag om finansiell information i brottsbekämpningen
2022:593
Förordning om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning
2022:585
Förordning om elnätsverksamhet
2022:525
Förordning om civilområdesansvariga länsstyrelser
2022:524
Förordning om statliga myndigheters beredskap
2022:511
Förordning om elektronisk kommunikation
2022:483
Lag om införande av lagen (2022:482
2022:482
Lag om elektronisk kommunikation
2022:469
Förordning om utstationering av förare inom vägtransportsektorn
2022:461
Förordning om tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio
2022:459
Lag om tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio

Visar resultat 1-50 av 4534.

1 2 3 4 5 91

Slumpa fram en lag