Listor / Lagar

Lagar

Lagar, förordningar och andra regler från regeringskansliets rättsdatabas.

Sortera och sök: Namn Beskrivning Regeltyp SFS-nummer

Lag
2020:967
Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter för år 2021
2020:968
Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande
2020:974
Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande
2021:1
Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
2021:1000
Förordning om producentansvar för våtservetter
2021:1001
Förordning om producentansvar för fiskeredskap
2021:1002
Förordning om nedskräpningsavgifter
2021:1046
Förordning om digital bekräftelse av föräldraskap
2021:1070
Lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19
2021:1076
Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2022
2021:1078
Förordning om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2022
2021:1079
Förordning om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2022
2021:1080
Förordning om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2022
2021:1081
Förordning om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2022
2021:1082
Förordning om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2022
2021:1083
Försäkringskassans föreskrifter om ändring av vissa underhållsbidrag år 2022
2021:1091
Förordning om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2022
2021:1092
Förordning om ränta på körkortslån för 2022
2021:1105
Förordning om ränta på studielån för 2022
2021:1106
Lag om skatteavtal mellan Sverige och Slovenien
2021:1117
Lag om riksdagens medalj
2021:1124
Förordning om ränta för år 2022 enligt 4 a § lagen (1997:484
2021:1129
Förordning om register över förordnade läkemedel för behandling av djur
2021:1142
Förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor
2021:1146
Förordning om skiktgräns för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2022
2021:1171
Lag om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten
2021:1172
Lag om behandling av personuppgifter vid Försvarets radioanstalt
2021:1187
Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem
2021:1188
Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem
2021:1195
Förordning om ansökan om stöd för vissa åtgärder från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden
2021:1198
Förordning med instruktion för Institutet för mänskliga rättigheter
2021:12
Förordning om vissa bidrag ur viltvårdsfonden
2021:1200
Förordning om tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19
2021:1201
Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2022
2021:1205
Förordning om stöd för tidningsdistribution med anledning av övergången till utdelning av post varannan dag
2021:1207
Förordning om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten
2021:1208
Förordning om behandling av personuppgifter vid Försvarets radioanstalt
2021:1234
Förordning om intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker
2021:1252
Förordning med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
2021:1256
Lag om riskskatt för kreditinstitut
2021:126
Förordning om ordinarie omställningsstöd
2021:1313
Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2022 års val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige
2021:1335
Förordning om utbildning till lärare och förskollärare
2021:1336
Förordning om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen
2021:143
Förordning om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare
2021:151
Förordning om statsbidrag för fortbildning av förskollärare
2021:163
Förordning om undantag från förlängning av tidsfrister i fråga om färdskrivare och förarkort samt besiktning av fordon
2021:176
Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
2021:18
Förordning om statsbidrag för utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa
2021:194
Förordning om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag

Visar resultat 4251-4300 av 4534.

Slumpa fram en lag