Listor / Lagar

Lagar

Lagar, förordningar och andra regler från regeringskansliets rättsdatabas.

Sortera och sök: Namn Beskrivning Regeltyp SFS-nummer

Lag
2021:208
Förordning om omsättningsstöd till handelsbolag
2021:227
Förordning om statsbidrag för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer
2021:237
Förordning om statsbidrag för främjande av forskning och utvecklingsarbete i skolväsendet
2021:248
Förordning med instruktion för Folkhälsomyndigheten
2021:263
Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som epizootilagen (1999:657
2021:264
Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som zoonoslagen (1999:658
2021:266
Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som lagen (2006:807
2021:311
Lag om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet
2021:313
Förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
2021:316
Förordning om statsbidrag till huvudmän för förskoleklasser och grundskolor med socioekonomiska utmaningar
2021:318
Förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom transportområdet
2021:319
Lag om Transportstyrelsens olycksdatabas
2021:34
Lag om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek
2021:363
Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar
2021:367
Förordning om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar
2021:371
Förordning med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet
2021:38
Förordning om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek
2021:387
Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som livsmedelslagen (2006:804
2021:394
Förordning om riktålder för pension för år 2027
2021:400
Förordning om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter till Coronakommissionen
2021:401
Lag om Allmänna arvsfonden
2021:403
Förordning om Allmänna arvsfonden
2021:423
Lag om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare
2021:454
Förordning om försöksverksamhet med anställning under viss utbildning i svenska som andraspråk
2021:511
Förordning om Transportstyrelsens olycksdatabas
2021:516
Fastighetsmäklarlag
2021:518
Fastighetsmäklarförordning
2021:524
Förordning om statliga kreditgarantier för gröna investeringar
2021:530
Lag om informationssamtal
2021:534
Förordning om informationssamtal
2021:55
Lag om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år
2021:553
Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt
2021:555
Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt
2021:560
Förordning om en tillfällig skyldighet för Folkhälsomyndigheten att lämna ut uppgifter om vaccinationer mot covid-19
2021:565
Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten
2021:576
Förordning om ersättning för vissa kostnader för analys av vildsvinskött
2021:579
Lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter
2021:583
Förordning om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter
2021:600
Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter
2021:603
Lag med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordningar om medicintekniska produkter
2021:626
Lag om förarbevis för vattenskoter
2021:628
Förordning om förarbevis för vattenskoter
2021:631
Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter
2021:642
Lag om Institutet för mänskliga rättigheter
2021:663
Förordning om arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen
2021:664
Förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus
2021:67
Förordning om nationell läkemedelslista
2021:708
Förordning om digitala covidbevis
2021:709
Lag med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket
2021:713
Förordning med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

Visar resultat 4301-4350 av 4534.

Slumpa fram en lag