Listor / Lagar

Lagar

Lagar, förordningar och andra regler från regeringskansliets rättsdatabas.

Sortera och sök: Namn Beskrivning Regeltyp SFS-nummer

Lag
2021:744
Förordning om statsbidrag för kartläggning och validering inom kommunal vuxenutbildning
2021:755
Lag med bemyndiganden att meddela föreskrifter om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi
2021:757
Förordning om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi
2021:77
Lag om säkerhetskontroll på frivårdskontor
2021:773
Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
2021:787
Lag om klimatdeklaration för byggnader
2021:789
Förordning om klimatdeklaration för byggnader
2021:79
Lag om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet
2021:797
Förordning om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
2021:808
Förordning om nätkoncession
2021:820
Förordning om tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans
2021:823
Förordning om bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som skrotas
2021:846
Förordning om förvaltning av fonden för inre säkerhet och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik
2021:848
Förordning om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan
2021:853
Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden
2021:866
Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2022
2021:867
Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2022
2021:87
Konkurrensförordning
2021:88
Förordning om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet
2021:890
Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden
2021:895
Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter för år 2022
2021:899
Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering
2021:905
Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering
2021:909
Förordning om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet
2021:930
Lag om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster
2021:931
Lag om skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas år 2021
2021:936
Förordning med instruktion för Myndigheten för psykologiskt försvar
2021:937
Lag om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete
2021:943
Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2022
2021:949
Förordning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden
2021:950
Förordning om statsbidrag för information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden
2021:955
Säkerhetsskyddsförordning
2021:975
Förordning om statligt stöd för bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik
2021:988
Förordning om avgifter i ärenden om medicintekniska produkter
2021:989
Lag om avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan
2021:992
Förordning om inkomstbasbelopp för år 2022
2021:993
Förordning om inkomstindex för år 2022
2021:994
Förordning om balanstal för år 2022
2021:995
Förordning om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor
2021:996
Förordning om engångsprodukter
2021:998
Förordning om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter
2021:999
Förordning om producentansvar för ballonger
2022:1
Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
2022:1008
Förordning om anvisning av en kommun som ska ordna boende för vissa utlänningar
2022:1011
Lag om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet
2022:1014
Förordning om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet
2022:102
Lag om rätt till ledighet för politiska uppdrag inom EES, i Schweiz och i Förenade kungariket
2022:1056
Förordning om undantag från vissa bestämmelser om uthyrning i investeringsstödsförordningarna
2022:1057
Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s gräns- och kustbevakningsförordning
2022:1058
Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s gräns- och kustbevakningsförordning

Visar resultat 4351-4400 av 4534.

Slumpa fram en lag