Listor / Lagar

Lagar

Lagar, förordningar och andra regler från regeringskansliets rättsdatabas.

Sortera och sök: Namn Beskrivning Regeltyp SFS-nummer

Lag
2022:106
Förordning om upphävande av Verket för näringslivsutvecklings föreskrifter (NUTFS 2007:1
2022:107
Förordning om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter
2022:1107
Lag om marknadskontroll av EU-gödselprodukter
2022:1147
Förordning om marknadskontroll av EU-gödselprodukter
2022:118
Förordning om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer
2022:119
Förordning om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78
2022:121
Lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
2022:1212
Förordning om statsbidrag till vissa organisationer som arbetar med mottagande av människor från Ukraina som söker skydd i Sverige
2022:1220
Förordning om statsbidrag till kommuner för att stärka arbetet med att motverka hemlöshet
2022:1250
Lag om egenvård
2022:1256
Förordning om egenvård
2022:1257
Lag om tobaksfria nikotinprodukter
2022:126
Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång
2022:1263
Förordning om tobaksfria nikotinprodukter
2022:127
Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång
2022:1274
Förordning om producentansvar för förpackningar
2022:1276
Förordning om producentansvar för elutrustning
2022:1286
Förordning om vissa förfaranden vid registrering av aktiebolag och filialer
2022:1300
Förordning om fartygsåtervinning
2022:1328
Förordning om företagsrekonstruktion
2022:133
Förordning om elpriskompensation för december 2021-februari 2022
2022:1338
Tillkännagivande om tillkännagivandet (2003:483
2022:1339
Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
2022:1345
Förordning om nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck
2022:1346
Förordning om statsbidrag till arbetstagarorganisationer för kostnader för att ge in yttranden till Arbetsförmedlingen inför arbetsplatsförlagda program och insatser
2022:1360
Förordning om kreditgaranti för att säkra tillgången av råvaror
2022:1363
Förordning om statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare
2022:1365
Förordning om statligt stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn
2022:1378
Förordning om avgifter för forskningsinfrastruktur
2022:1379
Förordning om förvaltning av program för vissa EU-fonder
2022:1386
Förordning om statligt stöd till produktion av audiovisuella verk
2022:139
Förordning om rapportering av betalningstider
2022:1390
Förordning om statligt stöd för idébanker inom holdingbolag vid universitet och högskolor
2022:1395
Förordning om statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor
2022:1398
Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2023
2022:1416
Förordning om statsbidrag till kommuner för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende
2022:1422
Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2023
2022:1428
Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2023
2022:1437
Förordning om inkomstbasbelopp för år 2023
2022:1438
Förordning om inkomstindex för år 2023
2022:1439
Förordning om balanstal för år 2023
2022:1440
Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter för år 2023
2022:1441
Förordning om riktålder för pension för år 2028
2022:145
Förordning om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer
2022:1461
Förordning om stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden
2022:1463
Försäkringskassans föreskrifter om ändring av vissa underhållsbidrag år 2023
2022:15
Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som lagen (2006:805
2022:155
Lag om tobaksskatt
2022:156
Lag om alkoholskatt
2022:157
Lag om Europeiska unionens punktskatteområde

Visar resultat 4401-4450 av 4534.

Slumpa fram en lag