Listor / Lagar

Lagar

Lagar, förordningar och andra regler från regeringskansliets rättsdatabas.

Sortera och sök: Namn Beskrivning Regeltyp SFS-nummer

Lag
2022:16
Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som lagen (2006:806
2022:181
Förordning om skatt på energi
2022:182
Förordning om tobaksskatt
2022:183
Förordning om alkoholskatt
2022:190
Tillkännagivande om tröskelvärden vid offentlig upphandling
2022:206
Förordning om statligt stöd till försäljningsställen för drivmedel i vissa landsbygdsområden
2022:208
Förordning med instruktion för Boverket
2022:222
Förordning om särskild kvot i fristående skolor
2022:225
Förordning om statligt stöd till produktion av biogas som uppgraderas till biometan
2022:227
Förordning om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2015:2
2022:257
Förordning om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella organisationer inom brottsofferområdet
2022:259
Förordning om statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering
2022:260
Konsumentköplag
2022:266
Förordning om stöd till företag och statliga myndigheter med anledning av brexit
2022:291
Förordning om tillfälligt statsbidrag till ideella organisationer för kvalitetshöjande åtgärder på skyddade boenden
2022:297
Förordning om undantag från plan- och byggregler för kommunala ankomstboenden för vissa utlänningar
2022:298
Förordning om undantag från plan- och byggregler för enkla förläggningar för vissa utlänningar
2022:301
Förordning om tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan
2022:302
Förordning om anmälningsskyldighet för Kriminalvården i vissa fall
2022:315
Förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet
2022:332
Fjärrkylelag
2022:333
Lag om energimätning i byggnader
2022:335
Fjärrkyleförordning
2022:336
Förordning om energimätning i byggnader
2022:365
Järnvägsmarknadslag
2022:366
Järnvägstekniklag
2022:367
Järnvägssäkerhetslag
2022:368
Lag om nationella järnvägssystem
2022:389
Förordning om elpriskompensation för mars 2022
2022:41
Förordning om ersättning till en länsstyrelse för arbete med ett omfattande infrastrukturobjekt
2022:416
Järnvägsmarknadsförordning
2022:417
Järnvägsteknikförordning
2022:418
Järnvägssäkerhetsförordning
2022:419
Förordning om nationella järnvägssystem
2022:459
Lag om tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio
2022:461
Förordning om tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio
2022:469
Förordning om utstationering av förare inom vägtransportsektorn
2022:482
Lag om elektronisk kommunikation
2022:483
Lag om införande av lagen (2022:482
2022:511
Förordning om elektronisk kommunikation
2022:524
Förordning om statliga myndigheters beredskap
2022:525
Förordning om civilområdesansvariga länsstyrelser
2022:585
Förordning om elnätsverksamhet
2022:593
Förordning om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning
2022:613
Lag om finansiell information i brottsbekämpningen
2022:620
Förordning om finansiell information i brottsbekämpningen
2022:625
Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s bevisupptagningsförordning
2022:629
Lag om proportionella val i kommuner och regioner
2022:65
Tillkännagivande av de EU-förordningar som lagen (1994:1708
2022:658
Tillkännagivande enligt marknadsföringslagen (2008:486

Visar resultat 4451-4500 av 4534.

Slumpa fram en lag