Listor / Lagar

Lagar (efter beskrivning)

Lagar, förordningar och andra regler från regeringskansliets rättsdatabas.

Sortera och sök: Namn Beskrivning Regeltyp SFS-nummer

1 2 3 4 5 83

Lag Beskrivning ↑
1933:78
Förordning angående beteckning för vissa slag av vin
angående beteckning för vissa slag av vin
1940:300
Lag angående förordnande om anstånd med betalning av gäld m.m. (moratorielag
angående förordnande om anstånd med betalning av gäld m.m. (moratorielag
1953:255
Förordning angående höjning av vissa olycksfalls- och yrkessjukdomsersättningar åt tvångsarbetare och fångar m.fl.
angående höjning av vissa olycksfalls- och yrkessjukdomsersättningar åt tvångsarbetare och fångar m.fl.
1961:291
Kungörelse angående ikraftträdande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om tullättnader m.m. vid flottning i svensk-norska vattendrag
angående ikraftträdande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om tullättnader m.m. vid flottning i svensk-norska vattendrag
1936:82
Lag angående införande av lagen om skuldebrev
angående införande av lagen om skuldebrev
1930:105
Lag angående införande av lagen om testamente
angående införande av lagen om testamente
1924:455
Kungörelse angående näringslegitimationsbevis för svenska handelsresande i utlandet
angående näringslegitimationsbevis för svenska handelsresande i utlandet
1955:470
Förordning angående omreglering av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av olycksfall i arbete m.m.
angående omreglering av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av olycksfall i arbete m.m.
1950:262
Förordning angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
1968:450
Kungörelse angående tillämpning av avtal den 29 januari 1968 mellan Sverige och Finland om viss tull- och skattefrihet vid byggande av gränsbroar m.m.
angående tillämpning av avtal den 29 januari 1968 mellan Sverige och Finland om viss tull- och skattefrihet vid byggande av gränsbroar m.m.
1956:489
Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Belgien av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
angående tillämpning mellan Sverige och Belgien av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
1957:150
Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Belgien av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
angående tillämpning mellan Sverige och Belgien av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
1957:626
Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Frankrike av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
angående tillämpning mellan Sverige och Frankrike av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
1958:24
Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Frankrike av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
angående tillämpning mellan Sverige och Frankrike av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
1959:126
Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Italien av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
angående tillämpning mellan Sverige och Italien av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.
1958:502
Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Italien av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
angående tillämpning mellan Sverige och Italien av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
1958:617
Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Luxemburg av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
angående tillämpning mellan Sverige och Luxemburg av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
1955:197
Kungörelse angående utbetalning av statsbidrag jämlikt lagen den 17 december 1954 (nr 774
angående utbetalning av statsbidrag jämlikt lagen den 17 december 1954 (nr 774
1956:488
Kungörelse angående tillämpning mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
angående tillämpning mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.
1936:627
Kungörelse angående översändande till domkapitel av utslag i mål vari präst blivit dömd till straff
angående översändande till domkapitel av utslag i mål vari präst blivit dömd till straff
1981:772
Riksrevisionsverkets Cirkulär angående allmänna leveransbestämmelser
angående allmänna leveransbestämmelser
1985:891
Riksrevisionsverkets cirkulär angående allmänna leveransbestämmelser (MONTAGE 85
angående allmänna leveransbestämmelser (MONTAGE 85
1922:382
Lag angående ansvarighet för skada i följd av luftfart
angående ansvarighet för skada i följd av luftfart
1958:175
Kommerskollegii Meddelande angående anvisningar om inrättande av upplag av eldfarlig olja
angående anvisningar om inrättande av upplag av eldfarlig olja
1949:165
Lag angående beslag å vissa skrifter
angående beslag å vissa skrifter
1878:bih. 56 s. 1
Skrivelsen angående de å kronoparkerna i Arvidsjaurs socken belägna hemman och nybyggen tillhöriga ängar m.m.
angående de å kronoparkerna i Arvidsjaurs socken belägna hemman och nybyggen tillhöriga ängar m.m.
1883:bih. 39 s. 1
Skrivelsen angående de å kronoparkerna i Gällivare socken belägna, hemman och nybyggen tillhöriga ängar m.m.
angående de å kronoparkerna i Gällivare socken belägna, hemman och nybyggen tillhöriga ängar m.m.
1960:335
Kungörelse angående ersättning till vissa förrättningsmän för förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608
angående ersättning till vissa förrättningsmän för förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608
1909:bih. 29 s.1
Resolution angående fastställande av grundstadgar för Handelshögskolan i Stockholm
angående fastställande av grundstadgar för Handelshögskolan i Stockholm
1966:98
Riksskattenämndens Kungörelse angående fastställelse av formulär till avräkningsnota på skatteavdrag för amerikansk källskatt
angående fastställelse av formulär till avräkningsnota på skatteavdrag för amerikansk källskatt
1959:464
Kungörelse angående Finlands anslutning till en mellan Sverige, Danmark och Norge den 19 mars 1955 träffad överenskommelse rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna
angående Finlands anslutning till en mellan Sverige, Danmark och Norge den 19 mars 1955 träffad överenskommelse rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna
1960:554
Kungörelse angående Färöarnas anslutning till en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge gällande överenskommelse den 19 mars 1955 rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna
angående Färöarnas anslutning till en mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge gällande överenskommelse den 19 mars 1955 rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna
1962:379
Kungl. Maj:ts Kungörelse angående förhöjning av riddarhuskapitationsavgiften
angående förhöjning av riddarhuskapitationsavgiften
1959:467
Kungörelse angående godkännande av godsbehållare för transport under tullförsegling
angående godkännande av godsbehållare för transport under tullförsegling
1910:72 s.1
Kungörelse angående grunder för förvaltningen av vissa kronan tillhöriga vattenfall
angående grunder för förvaltningen av vissa kronan tillhöriga vattenfall
1962:514
Kungörelse angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag
angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag
1933:315
Lag angående införande av lagen om boutredning och arvskifte
angående införande av lagen om boutredning och arvskifte
1928:280
Lag angående införande av lagen om arv
angående införande av lagen om arv
1926:8
Kungörelse angående inskränkning i betesrätt å sådan ohägnad mark inom Älvsborgs län, som skall anses vara till gemensamt mulbete upplåten
angående inskränkning i betesrätt å sådan ohägnad mark inom Älvsborgs län, som skall anses vara till gemensamt mulbete upplåten
1953:26
Kungörelse angående Islands anslutning till Nordiska rådet
angående Islands anslutning till Nordiska rådet
1855:82 s.1
Förordning angående löftesmans rätt att uppsäga och betala gäld m.m.
angående löftesmans rätt att uppsäga och betala gäld m.m.
1909:53 s. 7
Lag angående marks avstående för nomadlapparnas behov vid avvittring ovan odlingsgränsen
angående marks avstående för nomadlapparnas behov vid avvittring ovan odlingsgränsen
1954:556
Kungörelse angående mätbrev för fart genom Panamakanalen
angående mätbrev för fart genom Panamakanalen
1954:555
Kungörelse angående mätbrev för fart genom Suezkanalen
angående mätbrev för fart genom Suezkanalen
1955:469
Lag angående omreglering av vissa ersättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235
angående omreglering av vissa ersättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235
1955:698
Kungörelse angående omreglering av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av olycksfall i arbete m.m.
angående omreglering av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av olycksfall i arbete m.m.
1956:183
Förordning angående omreglering av vissa ersättningar på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare
angående omreglering av vissa ersättningar på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare
1940:143
Lag angående preskription av vissa riksbankssedlar av äldre typ
angående preskription av vissa riksbankssedlar av äldre typ
1953:511
Stadga angående protokollföring i utrikesnämnden
angående protokollföring i utrikesnämnden
1933:520
Kungörelse angående rese- och traktamentsklass i vissa fall för förrättningsman och sakkunnigt biträde vid förrättning enligt lagen om ägofred
angående rese- och traktamentsklass i vissa fall för förrättningsman och sakkunnigt biträde vid förrättning enligt lagen om ägofred

Visar resultat 1-50 av 4150.

1 2 3 4 5 83

Slumpa fram en lag