Listor / Lagar

Lagar (efter regeltyp)

Lagar, förordningar och andra regler från regeringskansliets rättsdatabas.

Sortera och sök: Namn Beskrivning Regeltyp SFS-nummer

1 2 3 4 5 91

Lag Regeltyp ↑
1974:595
Abortlag
Abortlag
2005:559
Aktiebolagsförordning
Aktiebolagsförordning
2005:551
Aktiebolagslag
Aktiebolagslag
2010:1636
Alkoholförordning
Alkoholförordning
2010:1622
Alkohollag
Alkohollag
1973:1165
Anläggningskungörelse
Anläggningskungörelse
1973:1149
Anläggningslag
Anläggningslag
2011:223
Anslagsförordning
Anslagsförordning
1994:373
Anställningsförordning
Anställningsförordning
2009:624
Apoteksdataförordning
Apoteksdataförordning
2009:367
Apoteksdatalag
Apoteksdatalag
1977:1166
Arbetsmiljöförordning
Arbetsmiljöförordning
1977:1160
Arbetsmiljölag
Arbetsmiljölag
1987:1262
Arbetsrättslig beredskapslag
Arbetsrättslig beredskapslag
1982:901
Arbetstidsförordning
Arbetstidsförordning
1982:673
Arbetstidslag
Arbetstidslag
1991:446
Arkivförordning
Arkivförordning
1990:782
Arkivlag
Arkivlag
2007:845
Artskyddsförordning
Artskyddsförordning
2004:1062
Automatspelsförordning
Automatspelsförordning
2020:614
Avfallsförordning
Avfallsförordning
2011:345
Avgasreningsförordning
Avgasreningsförordning
2011:318
Avgasreningslag
Avgasreningslag
1992:191
Avgiftsförordning
Avgiftsförordning
2008:218
Badvattenförordning
Badvattenförordning
2017:74
Barlastvattenförordning
Barlastvattenförordning
2009:1165
Barlastvattenlag
Barlastvattenlag
1986:386
Barnbidragsförordning
Barnbidragsförordning
1990:1147
Begravningsförordning
Begravningsförordning
1990:1144
Begravningslag
Begravningslag
2013:801
Bibliotekslag
Bibliotekslag
2007:612
Bidragsbrottslag
Bidragsbrottslag
2007:186
Bilskrotningsförordning
Bilskrotningsförordning
1974:212
Bisjukdomsförordning
Bisjukdomsförordning
1974:211
Bisjukdomslag
Bisjukdomslag
1999:1078
Bokföringslag
Bokföringslag
1993:739
Bostadsbidragsförordning
Bostadsbidragsförordning
1977:792
Bostadsförvaltningslag
Bostadsförvaltningslag
1991:630
Bostadsrättsförordning
Bostadsrättsförordning
1991:614
Bostadsrättslag
Bostadsrättslag
1957:712
Brev till direktionen över Allmänna Barnhuset angående reglemente för allmänna barnhuset
Brev
1941:939
Brev till direktionen för Abraham Rydbergs Stiftelse till danande av skickliga sjömän angående fastställelse av nytt reglemente för stiftelsen
Brev
1940:553
Brev till chefen för försvarsstaben angående utlåning och försäljning av skjutvapen m.m. från kronans förråd
Brev
1935:609
Brev till Generaltullstyrelsen angående främmande länders anslutning till konventionen den 22 november 1928 angående internationella utställningar
Brev
1934:447
Brev till socialstyrelsen angående bestämmelser i anledning av överenskommelse mellan Sverige och Frankrike rörande lättnader i avseende å främlingskontrollen för vissa svenska och franska medborgare
Brev
1933:132
Brev till Generaltullstyrelsen angående främmande länders anslutning till konventionen den 22 november 1928 angående internationella utställningar
Brev
1930:17
Brev till Generaltullstyrelsen angående sättet för offentliggörandet av statistisk varuförteckning
Brev
1963:580
Brev till Sveriges Advokatsamfund angående fastställelse å stadgar för advokatsamfundet
Brev
1961:337
Brev till samtliga länsstyrelser angående föreskrifter och anvisningar rörande tillämpningen av vapenförordningen
Brev
1962:700
Brottsbalk
Brottsbalk

Visar resultat 1-50 av 4531.

1 2 3 4 5 91

Slumpa fram en lag