Listor / Län / Uppsala län

Uppsala län

Länkod: 03

Kommuner i länet (8)

Sjöar i länet (50)

Källa: Länsstyrelsen, april 2024.