Listor / Län / Östergötlands län

Östergötlands län

Länkod: 05

Kommuner i länet (13)

Sjöar i länet (125)

Källa: Länsstyrelsen, april 2024.