Listor / Län / Blekinge län

Blekinge län

Länkod: 10

Kommuner i länet (5)

Sjöar i länet (31)

Källa: Länsstyrelsen, april 2024.