Fråga:

Hur många personer bor i Mali?

Svar:

15302000 st

Listor / Länder / Mali / Befolkningsmängd