Fråga:

Hur många personer bor i Montenegro?

Svar:

620029 st

Listor / Länder / Montenegro / Befolkningsmängd