Fråga:

Vilken valuta använder Montenegro?

Svar:

euro (EUR)

Listor / Länder / Montenegro / Valuta