Fråga:

Hur många personer bor i Bangladesh?

Svar:

152518015 st

Listor / Länder / Bangladesh / Befolkningsmängd