Fråga:

Hur stor är Bangladeshs yta?

Svar:

143998 km^2

Listor / Länder / Bangladesh / Yta