Fråga:

Hur många personer bor i Panama?

Svar:

3405813 st

Listor / Länder / Panama / Befolkningsmängd