Fråga:

Hur många personer bor i Portugal?

Svar:

10487289 st

Listor / Länder / Portugal / Befolkningsmängd