Fråga:

Hur många personer bor i Schweiz?

Svar:

8112200 st

Listor / Länder / Schweiz / Befolkningsmängd