Fråga:

Hur många personer bor i Angola?

Svar:

20609294 st

Listor / Länder / Angola / Befolkningsmängd