Fråga:

Vilken kontinent tillhör Argentina?

Svar:

Sydamerika

Listor / Länder / Argentina / Kontinent