Listor / Myndigheter

Myndigheter (efter organisationsnummer)

Sortera och sök: Namn E-post Fax Organisationsnummer Telefonnummer

1 2 3 4 5

Myndighet Organisationsnummer ↑
JUSTITIEKANSLERN202100-0035
FIDEIKOMMISSNÄMNDEN202100-0043
DATAINSPEKTIONEN202100-0050
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET202100-0068
POLISMYNDIGHETEN202100-0076
ÅKLAGARMYNDIGHETEN202100-0084
KRIMINALVÅRDEN202100-0225
FÖRSVARETS MATERIELVERK202100-0340
FÖRSVARETS RADIOANSTALT202100-0365
STATENS FÖRSVARSHISTORISKA MUSEER202100-0464
SOCIALSTYRELSEN202100-0555
SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT202100-0696
STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT202100-0704
STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT202100-0712
KAMMARKOLLEGIET202100-0829
STATISTISKA CENTRALBYRÅN202100-0837
KONJUNKTURINSTITUTET202100-0845
STATSKONTORET202100-0852
STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK202100-0928
TULLVERKET202100-0969
STATENS KONSTRÅD202100-1033
RIKSARKIVET202100-1074
INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN202100-1082
RIKSANTIKVARIEÄMBETET202100-1090
NATIONALMUSEUM202100-1108
NATURHISTORISKA RIKSMUSEET202100-1124
STATENS MARITIMA MUSEER202100-1132
MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS-OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR202100-1173
KONSTFACK202100-1199
KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN202100-1215
STATENS KULTURRÅD202100-1280
KUNGLIGA BIBLIOTEKET202100-1710
CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN202100-1819
LIVSMEDELSVERKET202100-1850
STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT202100-1868
NATURVÅRDSVERKET202100-1975
KOMMERSKOLLEGIUM202100-2007
KONSUMENTVERKET202100-2064
PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET202100-2072
EXPORTKREDITNÄMNDEN202100-2098
ARBETSFÖRMEDLINGEN202100-2114
ARBETSMILJÖVERKET (AV)202100-2148
MIGRATIONSVERKET202100-2163
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN202100-2247
LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN202100-2254
LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN202100-2262
LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN202100-2270
LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN202100-2288
LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN202100-2296
LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN202100-2304

Visar resultat 1-50 av 238.

1 2 3 4 5

Slumpa fram en myndighet