Listor / Myndigheter

Myndigheter (efter telefonnummer)

Sortera och sök: Namn E-post Fax Organisationsnummer Telefonnummer

1 2 3 4 5

Myndighet Telefonnummer ↑
RIKSANTIKVARIEÄMBETET08-51918000
STATENS KULTURRÅD08-51926400
KEMIKALIEINSPEKTIONEN08-51941100
NATURHISTORISKA RIKSMUSEET08-51954000
NATIONALMUSEUM08-51954300
STATENS MUSIKVERK08-51955450
STATENS HISTORISKA MUSEER08-51955600
STATENS FÖRSVARSHISTORISKA MUSEER08-51956310
MODERNA MUSEET08-52023500
STATENS CENTRUM FÖR ARKITEKTUR OCH DESIGN08-52023500
KAROLINSKA INSTITUTET08-52480000
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I STOCKHOLM08-52487000
SKOLFORSKNINGSINSTITUTET08-52729800
STATENS SKOLVERK08-52733200
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET08-52758400
MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS08-52802000
MEDLINGSINSTITUTET08-54529240
MYNDIGHETEN FÖR FAMILJERÄTT OCH FÖRÄLDRASKAPSSTÖD08-54555680
VETENSKAPSRÅDET08-54644000
CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN08-54677610
FÖRSVARSHÖGSKOLAN08-55342500
TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI08-55503000
STATENS INSPEKTION FÖR FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEVERKSAMHETEN (SIUN)08-55504550
LAGRÅDET08-56166600
NÄMNDEN MOT DISKRIMINERING08-56166668
DOMARNÄMNDEN08-56166950
STATENS ANSVARSNÄMND08-56167131
UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET08-56308500
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR HÖGSKOLAN08-56308700
MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS-OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR08-56621900
TANDVÅRDS-OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET, TLV08-56842050
INSPEKTIONEN FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN08-58001500
MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER08-58002700
MYNDIGHETEN FÖR PRESS, RADIO OCH TV08-58007000
STATENS SKOLINSPEKTION08-58608000
UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN08-58621700
SVENSKA INSTITUTET FÖR EUROPAPOLITISKA STUDIER08-58644700
MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET08-6008400
SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA08-6084000
RIKSGÄLDSKONTORET08-6134500
KUNGLIGA KONSTHÖGSKOLAN08-6144000
VALMYNDIGHETEN08-6356900
STATENS MEDIERÅD08-6651460
POST- OCH TELESTYRELSEN08-6785500
TILLVÄXTVERKET08-6819100
NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR08-6819353
MYNDIGHETEN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSANALYS08-6904100
EKONOMISTYRNINGSVERKET08-6904300
KOMMERSKOLLEGIUM08-6904800
BARNOMBUDSMANNEN08-6922950

Visar resultat 151-200 av 235.

1 2 3 4 5

Slumpa fram en myndighet