Listor / Myndigheter / LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN

LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN

E-post: uppsala@lansstyrelsen.se
Organisationsnummer: 202100-2254
Telefonnummer: 010-2233000